Takk for oss, Aqua Next!

De siste årene har NorSea gått fra en “nobody til en somebody” innen havvind. Målet å gjøre det samme innen havbruk. Bli med til Aqua Next!

– NorSea har mye å tilby aktørene innen havbruk. Vi har 60 års erfaring med å håndtere logistikken for olje- og gassnæringen. Oppdrettsbransjen kommer til å gjennomgå store endringer i årene som kommer. Havbrukene blir større, de flyttes fra fjordene og ut i havet, hele industrien blir mer og mer profesjonalisert – og vår kompetanse kommer til å være svært relevant. De siste årene har vi blitt svært godt kjent som en viktig aktør innen havvind. Målet er å være det samme innen havbruk, sier Tore Jacobsen, VP Sales & Market i NorSea Logistics.

Denne uken har han, Anders Buer, Ture Haugen og Bjørn Inge Staalesen deltatt på Aqua Next i Stavanger, messen og -konferansen som har mål om å være “ONS for havbruksbransjen”.

– Vi har lært mye! Hils på mange spennende mennesker i en for oss, ganske ny – og veldig spennende bransje. Det handler om å kjenne og bli kjent. Denne typen markedsføring, er mer som et maraton enn en hundremeter. Og vi er godt i gang, sier Jacobsen.

Vel blåst, Tore, Anders, Ture og Bjørn Inge. Og takk for oss, Aqua Next!