Styret i Young Logistics består av 5 medlemmer. Fra venstre: Mathias Åramnes, Tore Ommundsen (styreleder), Kyrre Engås, Martine Skagseth og Per Erik Smith. Foto: Young Logistics.

Unge logistikere

De savnet noe, de unge med et blikk for fremtidens logistikkonsepter. Resulatet ble Young Logistics, en datterorganisasjon til Logistikkforeningen i Rogaland, etablert for et drøyt år siden.

Å skape en felles arena for unge i logistikkbransjen er veldig viktig. Det gir muligheter for erfaringsdeling og nettverksverksbygging slik at vi kan jobbe mot et felles mål – å videreutvikle og innovere logistikkbransjen slik vi kjenner den i dag, sier Mathias Åramnes, senior logistikkrådgiver i NorSea i Stavanger, og styremedlem i Young Logistics.

De er mellom 20-35 år og jobber i, studerer eller har interesse for logistikkbransjen, og målet er klart: Bli en ledende interessearena for unge logistikere i Rogaland innen 2030.

Det å ha muligheten til å drive nettverksbygging, samt å sammenligne erfaringer skaper trygghet, problemløsning og nytenkning. Dette skaper videre også en økt interesse for logistikk i sin helhet, både for nåværende og kommende talenter, fortsetter 26-åringen fra Elnesvågen i Fræna, rett utenfor Molde.

Vi liker initiativet og målsettingen, – og som hovedsponsor gleder vi oss til å følge @YoungLogistics i årene fremover.