Utreder et nytt industri-eventyr i Ryfylke

Her, i det gigantiske steinbruddet til Norsk Stein på Jelsa i Ryfylke, planlegger NorSea og samarbeidspartnere å produsere fundamentene til flytende vindmøller.

– Vi planlegger å bygge vindmøller på tørr grunn, fylle hele vår del av steinbruddet med sjøvann og trekke de flytende vindmøllene ut til havs direkte fra produksjonsområdet. Dette sikrer kortest mulig vei fra produksjon til bruk, noe som sparer miljøet, er sikrere og sparer kostnader, sier Knut Magne Johannessen i NorSea.

Målet med nyetablerte WindWorks Jelsa, som er drevet frem av NorSea Group, Suldal kommune, Ryfylke IKS, i samarbeid med Norsk Stein og New Kaupang, er å bygge vindmøller i sjøkanten på Jelsa – i den avviklede delen av steinbruddet. 

Stort energibehov
Verdens energibehov øker. Havvind er identifisert som en fremtidig energikilde og eksportvare for Norge.

Flytende vindmøller er krevende å lage, det trengs tunge og store fasiliteter dersom produksjonen av vindmøllene skal være levedyktig. I Suldal kommune ligger det som kan bli fremtidens mest bærekraftige produksjonsområde av flytende havvindmøller, i det som i dag er et steinbrudd.

Norsk Stein driver steinbruddet i Suldal kommune. Dette er et spesielt godt egnet steinbrudd med dybde på 40 meter under havoverflaten, med et enormt areal på ca. 450 mål i første fase, og opp mot 900 mål når Norsk Stein er ferdig.

Flere arbeidsplasser
I kommende år vil Norsk Stein avansere i steinbruddet, som dermed åpner opp plass i avviklede deler. Opprinnelig plan er å fylle bruddet med vann opp til havnivå og beplante området over vannspeilet, men NorSea sammen med øvrige aktører, ser mulighetene for å etablere havvindmølleproduksjon i steinbruddet.

– Norsk Stein er i dag kommunens største private arbeidsgiver, og det er en forutsetning at Norsk Stein vil fortsette sin aktivitet uhindret av vindmølleprosjektet. Med Windworks Jelsa ser vi muligheter for enda flere arbeidsplasser i regionen, samt en viktig posisjon innen havvindindustrien i mange år fremover, sier ordfører Gerd Helen Bø i Suldal kommune.

Windworks Jelsa og prosjektet er drevet frem av NorSea Group, Suldal kommune, Ryfylke IKS, i samarbeid med Norsk Stein og New Kaupang. Mulighetsstudiet er forventet konkludert sommeren 2021.

For spørsmål, vennligst kontakt:
Knut Magne Johannessen – 922 42 001 – knut.magne.johannessen@norseagroup.com

Safer. Smarter. Greener.

Shaping the Supply Chain of Tomorrow

Foto og tegninger: NorSea Group AS Copyright 2020 / Norsk Stein