Vant havvind-auksjon: Gratulerer Ventyr!

Vi er stolte over at Ventyr, som ble etablert i juni 2021 av Parkwind og NorSea, vant den historiske auksjonen om å bli tidenes første utbygger av havvindpark i Nordsjøen. NorSea er med videre som industriell partner. 

-Vi er utrolig stolte og begeistret over å være en partner i dette vinnerprosjektet. Vi ser frem til å støtte Ventyr med NorSeas erfaring fra seks tiår med offshoreindustri og konvertere dette til et nytt energi- og industrikapittel for Norge, som skaper arbeidsplasser og bygge kompetanse, sier John E. Stangeland, administrerende direktør i NorSea.

20. mars annonserte regjeringen at Ventyr trakk det lengste loddet i auksjonen for  utbygging av havvind helt sør i Nordsjøen, kalt Sørlige Nordsjø II. 

I to og et halvt år har NorSea jobbet tett med Parkwind og etter hvert Ingka Investments for å kunne vinne anbudet med innovative og bærekraftige energiløsninger. 

Sørlige Nordsjø II-prosjektet representerer et sentralt skritt mot Norges ambisiøse mål om å tildele 30 GW offshore vindkraft innen 2040. Med de første turbinene som forventes å være i drift rundt 2030, vil denne 1,5 GW vindparken spille en avgjørende rolle i å fremme landets fornybare energi. 

Videre legger Ventyrs prosjekt stor vekt på lokale ringvirkninger, for å sikre at lokalsamfunn i nærheten av vindparken drar nytte av økonomiske muligheter og jobbskaping. Gjennom strategiske partnerskap og samfunnsengasjement er vi dedikert til å fremme langsiktig vekst i regionen. NorSea er en av de strategiske partnerne som sikrer positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn.

Ventyr er et konsortium mellom Parkwind og Ingka Investments. 

Kontakt: John Stangeland, tlf. 91559446