Wilhelmsen og NorSea forbereder seg på potensielt nytt kapittel i havhistorien med marine mineraler

Wilhelmsen og NorSea har sammen kjøpt en andel på 18% i det innovative norske havbunnsgruveselskapet Loke Marine Minerals.

– Ettersom energiomstillingen får vind i seilene, ser vi aktivt etter nye prosjekter og forretningsområder utenfor olje- og gassindustrien, hvor NorSeas unike havneinfrastruktur, solide kompetanse og ressurser innen service- og forsyningstjenester fortsatt kan være sentrale drivere for suksess. Utviklingen av havbunnsmineralindustrien i Norge er langt fra gitt, men et partnerskap med en foregangsfigur som Loke, som har så stort fokus på å utvikle nye teknologier og systemer for å utvinne mineraler fra norske farvann på en sikker og bærekraftig måte, setter oss i en interessant posisjon, sier John Stangeland, konsernsjef i NorSea.

Mineraler til 100 milliarder dollar og 20000 arbeidsplasser

Marine mineraler har blitt identifisert av Verdensbanken, World Economic Forum og International Energy Agency som en av de potensielle løsningene for å dekke den økende etterspørselen etter metallene som for tiden brukes i elektriske farkostbatterier, teknologier for ren energi og forbrukerelektronikk.

Ved å utvinne mineraler funnet i bergkonsentrasjoner på havbunnen og metalliske lag som dannes på sidene av sjøfjellene, utnytter Norge sin veletablerte ekspertise og erfaring fra olje- og gassnæringen til å gå foran når det gjelder å skissere potensialet til havbunnsmineraler, for verdiskapning og innenlandsk sysselsetting.

Med en høy bestanddel av etterspurte metaller, som kobber, sink, kobolt, skandium og ytterligere sjeldne jordartselementer, anslås mineralene på norsk sokkel alene til å være verdt totalt 100 milliarder dollar. Dette kan støtte opprettelsen av 20000 nye arbeidsplasser, ifølge en uavhengig studie utført av NTNU.

Komplementære samarbeidspartnere

I en kommentar til avtalen sier Jan Eyvin Wang, konserndirektør i Wilhelmsens New Energy-segment:

 – Vi er fokusert på å støtte energiomstillingen på den riktige måten med de riktige partnerne på tvers av havrommet. Ved å sette vårt globale fotavtrykk og ekspertise i spill i et nytt potensielt marked, vil Loke Marine Minerals nå kunne dra nytte av våre maritime kjernekompetanser, mangeårige relasjoner, digitale kapabiliteter og erfaring med å utvikle havvind- og hydrogentjenester og løsninger for dekarbonisering.

Fra venstre: Wilhelmsens Jan Eyvind Wang (Executive VP New Energy) og Espen Gjerde (VP Strategy and M&A). Foto: Wilhelmsen Group/Hans Fredrik Asbjørnsen.

Trioen av olje- og gassveteraner bak Loke Marine Minerals, anerkjente mulighetene som havbunnsmineraler tilbyr tidlig. De etablerte selskapet i 2019 med ambisjon om å opprette et internasjonalt ledende selskap for marine mineraler.

Loke utvikler for tiden teknologi for patentering, som med spesielt fokus på bærekraftige og klimavennlige tekniske løsninger, har som mål å plassere dem i fronten av den etterlengtede lisenssøknadsprosessen for mineralgruvedrift på norsk sokkel.

– Vi er veldig spente og glade for å få disse førsteklasses selskapene til å bli med på eiersiden i Loke. I den spennende fasen selskapet nå går inn i, ser vi store fordeler med det de bringer til bordet, med hensyn til kunnskap, erfaring og kultur. Deres komplementære forretningsområder passer perfekt til vår ambisjon om å bli et internasjonalt ledende havmineralselskap, sier Walter Sognnes, administrerende direktør i Loke Marine Minerals.

TechnipFMC med på laget

Ved siden av NorSea og Wilhelmsen er TechnipFMC også en medinvestor i selskapet, med en tilsvarende eierandel på 18% av Loke. TechnipFMCs ledende posisjon innen undersjøisk innovasjon, teknologi og robotikk utgjør markedsledende tjenester og systemer for energibransjen, og komplimenterer NorSea og Wilhelmsens ekspertise innen integrert logistikk, prosjektledelse og marine tjenester.

Jonathan Landes, president, Subsea ved TechnipFMC kommenterte:

– Vi er glade for å samarbeide med Loke i utviklingen av denne viktige ressursen. Vår kultur for samarbeid, integrasjon og innovasjon, sammen med vår ekspertise innen undervannsrobotikk og omfattende historie på norsk sokkel, kan bidra til å dekke den økende etterspørselen etter ny teknologi og ressurser som driver energiovergangen.

Beslutning om lisensgodkjenning i 2023?

Norge er et av de eneste landene som har formalisert havminerallovgivning med havbunnsmineralloven i 2019. Etter en detaljert offentlig høring tidligere i år forbereder den norske regjeringen nå en grundig miljøkonsekvensvurdering, i forkant av sin endelige beslutning om lisensgodkjenning for leting og produksjon. Beslutningen er ventet i andre kvartal 2023.

NorSea og Wilhelmsen vil bli representert i styret til Loke Marine Minerals av Wilhelmsens Espen Gjerde, VP Strategy and M&A.

Fra venstre: Tore Halvorsen (CTO & board), Hans Olav Hide (Chairman) og Walter Sognnes (CEO) hos Loke Marine Minerals. Foto: Loke Marine Minerals.