Wilhelmsen øker sitt eierskap i NorSea

NorSea får en enda sterkere hovedeier, når Wilhelmsen kjøper ut de øvrige eksterne eierne og med det sikrer seg 99% eierskap av selskapet.

NorSea ønsket Wilhelmsen velkommen som en av eierne tilbake i 2012. Den siste transaksjonen øker Wilhelmsens eierandel fra 75 % til 99 %.

De tidligere partnerne Eidesvik Eiendomsinvest AS og Simon Møkster Eiendom AS har nå solgt hver sin aksjepost på ca. 12 %, mens ansatte i NorSea beholder de resterende 1 % av aksjene.

Mye av Norges aktiviteter og ambisjoner innen dagens offshoreindustri og fremtidige fornybare energier er fokusert i geografiske områder der NorSea eier og driver sine baser. Dette gir en unik mulighet til å være en del av disse verdikjedene, noe NorSea og Wilhelmsen jobber hånd i hånd for å oppnå.

– NorSeas kystnære infrastruktur og sterke posisjon innen offshoreindustrien, åpner for en rekke muligheter til å ta sentrale roller i omstillingen som pågår i energibransjene og maritime industrier. Wilhelmsen har over tid vist seg som en svært aktiv og positiv støttespiller for NorSea, gjennom medvirkning i en rekke kommersielle satsinger og aktiv støtte til våre aktiviteter. Å ha en så sterk eier i ryggen, som deler våre ambisjoner og langsiktige perspektiv, betyr at vi kan forfølge muligheter når de kommer og dra nytte av en entusiastisk partner mens vi jobber for økt vekst i våre ulike forretningssegmenter, sier John E. Stangeland, konsernsjef i NorSea.

Entusiasmen deles av ledelsen i Wilhelmsen:

– Vårt partnerskap med NorSea har utviklet og styrket seg over mange år, på tvers av en rekke prosjekter, joint ventures og felles ambisjoner. Eidesvik og Simon Møkster har vært med på å bygge denne forbindelsen, og vi setter stor pris på deres innsats, sier konsernsjef i Wilhelmsen, Thomas Wilhelmsen.

– Denne siste transaksjonen viser vår fortsatte tro på kompetansen og verdiene til NorSea, og støtter Wilhelmsen-gruppens langsiktige strategi mot forsyningsbaseindustrien og andre spennende satsinger i havrommet, sier Wilhelmsen.

– Vi er allerede godt organisert for å ta spennende initiativer som støtter det grønne skiftet. Wilhelmsens eierskap i NorSea vil være en katalysator for å sikre at vi fortsetter å bygge en bærekraftig forsyningskjede for olje- og gassindustrien, samt utvide forretningsporteføljen vår til nye aktiviteter som støtter energiomstillingen, sier Jan Eyvin Wang, konserndirektør New Energy i Wilhelmsen og styreleder i NorSea-gruppen.

Jan Eyvin Wang, konserndirektør Wilhelmsen New Energy og styreleder NorSea. Foto: Wilhelmsen Group.