Wilhelmsen Ship Management kjøper en 50 % eierandel i NorSea Wind

Wilhelmsen Ship Management styrker fotfestet i det fornybare vindkraftmarkedet gjennom oppkjøp av en del av NorSea Wind AS. 

Wilhelmsen Ship Management (WSM) kjøper 50 % av NorSea Wind AS og dets datterselskaper for å tilby enhetlige og integrerte løsninger til det fornybare vindenergimarkedet. NorSea Wind AS, som ble grunnlagt i 2016 som et datterselskap av NorSea-gruppen, tilbyr prosjektledelse og logistikkplanlegging gjennom alle stadier for vindparkprosjekter både offshore og på land. Ved å være del av en sterk gruppe kan NorSea Wind tilby et større spekter av tjenester innen vindenergisegmentet, noe kundene vil dra nytte av. Den akkumulerte kompetansen og erfaringen, kombinert med en global merittliste, sikrer en ledende posisjon i markedet.

— NorSea Wind er en spennende mulighet for oss i WSM til å styrke tjenestetilbudet vårt innenfor vindenergimarkedet, forklarer Carl Schou, CEO i Wilhelmsen Ship Management. — Dette oppkjøpet utfyller den formidable erfaringen vi har innen marin drift og vedlikehold. Oppkjøpet vil forene kjernekompetansen til begge parter, noe som vil sikre et komplett spekter av servicetilbud gjennom hele verdikjeden.

John E. Stangeland, CEO i NorSea-gruppen, kommenterer oppkjøpet på følgende måte: — Oppkjøpet gir en stor vekstmulighet for begge parter slik at vi kan oppfylle og lede de økende kravene i vindenergisektoren i fremtiden. Med den raske markedsutviklingen vil vår samlede kompetanse som leverandør av totalløsninger ha det beste utgangspunktet for å støtte interessentene på den reisen som er under utvikling.

WSM og NorSea er del av Wilh. Wilhelmsen-gruppen av selskaper. NorSea Wind vil få posisjonen som gruppens plattform mot det globale fornybare vindenergimarkedet. 

Tidligere i år sikret WSM sammen med NorSea Wind seg en rammeavtale for å kunne tilby en komplett teknisk vedlikeholdsløsning for TenneT’s transformatorstasjoner og overføringssystemer for vekselstrøm offshore og på land. 

Kontaktpersoner:
John E. Stangeland, CEO, NorSea-gruppen
Tlf.: +47 91 55 94 46, e-post: john.stangeland@norseagroup.com

Esther Gan, Leder markedsføring -og kommunikasjon, Wilhelmsen Ship Management
Tlf: +603 2084 5600, e-post: esther.gan@wilhelmsen.com

Om NorSea-gruppen
NorSea Group AS er et privateid selskap grunnlagt i 1965. Selskapet er en ledende leverandør av basetjenester og integrerte logistikkløsninger til olje- og gassindustrien i Norge. Selskapet har eierandeler i ni strategisk plasserte forsyningsbaser langs norskekysten, og er den største eieren av baseinfrastruktur i Norge. Selskapet har også virksomhet i Skottland, Danmark og Tyskland, og kan tilby olje- og gassindustrien en unik dekning av Nordsjøbassenget. Konsernet har en årlig omsetning på ca. 2 milliarder kroner og har rundt 900 ansatte. NorSea-gruppen har hovedkontor i Tananger utenfor Stavanger. Selskapets hovedaksjonærer er Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Eidesvik Eiendomsinvest og Simon Møkster Eiendom AS. For mer informasjon, se www.norseagroup.com

Om NorSea Wind
NorSea Wind tilbyr integrerte logistikkløsninger og tekniske løsninger for planlegging, bygging og vedlikehold av vindprosjekter offshore. NorSea Wind er et datterselskap av NorSea, en ledende base- og logistikkleverandør til offshoreindustrien. https://norseagroup.com/companies/norsea-wind

Om Wilhelmsen Ship Management
Wilhelmsen Ship Management, et selskap i Wilhelmsen-gruppen, er et av verdens største tredjeparts ship management-selskaper med en portefølje på mer enn 450 skip og 9 200 aktive sjømenn. Wilhelmsen Ship Management tilbyr tekniske management-tjenester samt bemanning for ulike fartøysegmenter: LNG/LPG, Ro-Ro and PCC/PCTC, Container, Cruise, Bulk og Offshore. Wilhelmsen Ship Management driver virksomhet fra seks kontorer over hele verden og har et besetningsnettverk med 16 bemanningskontorer i 12 land. Andre viktige tjenester inkluderer tørrdokktjenester, opplags-tjenester, tilsyn med nybygging, samt inventarliste for farlige materialer (IHM).