Varsling

Varslingstjenesten gir alle ansatte og samarbeidspartnere en sikker kanal for å rapportere brudd på lover og verdier, menneskerettighetsbrudd, styrende dokumenter og interne retningslinjer.

NorSea Groups eksterne varslingskanal
En mann og en kvinne i gule NorSea gensere studerer en pc skjerm.

Våre etiske retningslinjer

Vi har fokus på å oppnå gode resultater på rett måte, dette er synliggjort gjennom våre etiske retningslinjer. Derfor er det viktig at vi har en kanal hvor varslere er beskyttet og mulige kritikkverdige forhold kan rapporteres og følges opp så tidlig som mulig.

Uavhengig av utfallet av varslingen, skal ikke en person som rapporterer i god tro, oppleve en ulempe på noen måte som følge av varslingen.

Hva skal du rapportere?

Alle ansatte eller tredjeparter, som gruppen har forretningsforbindelser med, kan til enhver tid sende inn en klage eller rapportere omstendigheter som tyder på brudd.

Rapportering kan være knyttet til:

Rapporteringsprosess og anonymitet

Alle mottatte varsler vil tas på alvor og følges opp med målrettede undersøkelser.

En hattehylle med hjelmer i forskjellige farger. Gulgrønne jakker og vester henger under.

All rapportering (varsling) gjøres gjennom en elektronisk portal som administreres av BDO AS. Du velger selv hvorvidt du ønsker å være anonym eller ikke, men vår oppfølging av saken vil bli enklere hvis du oppgir din identitet. Velger du å være anonym vil rapporteringsløsningen sørge for at din anonymitet er garantert. Varsler vil innledningsvis bli håndtert av NorSea Compliance Manager, som avhengig av varslets innhold involverer andre i oppfølgingen av ditt varsel. Alle varsler vil bli håndtert konfidensielt.

Klikk på linken for å få tilgang til rapporteringsskjema:

NorSea Groups eksterne varslingskanal