Varsling

Varslingstjenesten gir alle ansatte og samarbeidspartnere en sikker kanal for å rapportere brudd på lover og verdier, menneskerettighetsbrudd, styrende dokumenter og interne retningslinjer.

NorSeas eksterne varslingskanal
En mann og en kvinne i gule NorSea gensere studerer en pc skjerm.

Våre etiske retningslinjer

Vi legger vekt på å oppnå gode resultater på riktig måte, noe som tydelig blir synliggjort i våre etiske retningslinjer. Det er avgjørende at vi har en kanal hvor varslere blir beskyttet, og mulige kritikkverdige forhold kan rapporteres og håndteres så raskt som mulig.

En person som rapporterer i god tro, skal ikke utsettes for negative konsekvenser av varslingen, uansett utfall.

Hva skal du rapportere?

Alle ansatte eller tredjeparter, som gruppen har forretningsforbindelser med, kan til enhver tid sende inn en klage eller rapportere omstendigheter som tyder på brudd.

Rapportering kan være knyttet til:

Rapporteringsprosess og anonymitet

Alle mottatte varsler vil tas på alvor og følges opp med målrettede undersøkelser.

En hattehylle med hjelmer i forskjellige farger. Gulgrønne jakker og vester henger under.

Alle varsler vil bli håndtert strengt konfidensielt. Dersom du ønsker å være anonym, er det ikke mulig for NorSea å spore din identitet gjennom denne kanalen.

Du kan følge fremdriften i saken din ved å logge inn med saksnummeret som ble utstedt til deg ved innsending av rapporten, samt passordet du har valgt.

Takk for at du bruker NorSea sin varslingskanal.

*Varslingskanalen er en rapporteringskanal for Wilhelmsen-gruppen, inkludert NorSea.

NorSeas eksterne varslingskanal