Varslingskanal

Varlingstjenesten gir alle ansatte og samarbeidspartnere en sikker kanal for å rapportere brudd på lover og verdier, styrende dokumenter og interne retningslinjer.

NorSea Groups eksterne varslingskanal
En mann og en kvinne i gule NorSea gensere studerer en pc skjerm.

Høyest etiske standard

Vi støtter de høyeste etiske standarder og har et sterkt engasjement for å oppnå de riktige resultatene på en god måte. Derfor er det viktig at vi har en kanal hvor varslere er beskyttet og mulige brudd kan rapporteres og behandles så tidlig som mulig.

Uavhengig av utfallet i saken, skal ikke en person som rapporterer i god tro, oppleve en ulempe på noen måte som følge av en rapport om et eventuelt brudd.

Hva skal du rapportere?

Alle ansatte eller tredjeparter, som gruppen har forretningsforbindelser med, kan til enhver tid sende inn en klage eller rapportere omstendigheter som tyder på brudd.

Rapportering kan være knyttet til:

Rapporteringsprosess og anonymitet

Alle mottatte klager vil bli tatt på alvor og vil bli håndtert på en passende måte.

En hattehylle med hjelmer i forskjellige farger. Gulgrønne jakker og vester henger under.

Alle innsendinger er gjort via et sikkert elektronisk skjema (velg "Offentlig tilgang"). Klagen vil bli mottatt av NorSea Compliance Manager. All rapportering som er gjennomført via denne portalen, vil være anonym, da det ikke er noen måte å identifisere hvem som har rapportert om noen tilfeller ved hjelp av denne elektroniske løsningen.
Klager vil i utgangspunktet bli håndtert av NorSea Compliance Manager, som vil senere involvere relevante parter i etterforskningen ved behov. Alle innleveringer vil bli behandlet konfidensielt. Når du rapporterer et brudd, har du muligheten til å forbli anonym. Det blir imidlertid lettere å utføre en undersøkelse hvis du rapporterer din identitet.

Rapporter et brudd: Klikk på "Public Access" -knappen for å få tilgang til rapporteringsskjema.

NorSea Groups eksterne varslingskanal