Personell og moderne utstyr

Vi gjør vårt ytterste for at våre leveranser og tjenester for alle produkter skal være i verdensklasse, til lavest pris. Det lykkes vi med ved å jobbe sammen med ansatte, kunder og leverandører, med fokus på utvikling og kontinuerlig forbedring.

Vår største styrke

Kompetente mennesker er vår største styrke, og målet vårt er å bli anerkjent som markedsleder innen administrasjon og utførelse av alle aktiviteter, ved å spille på:

To menn i hvit og blå helm og grønne NorSea jakker konverserer. I bakgrunnen kan man se et skip og havnefasillitetene.

Opptrer ansvarlig overfor miljøet

Vi opptrer ansvarlig overfor miljøet og jobber for prinsipper om bærekraft. Alt vårt personell som håndterer utstyr har nødvendig opplæring, for å sikre at prinsipper for helse og sikkerhet er ivaretatt når det gjelder bruk, overvåking og administrasjon.