Personvernerklæring

NorSea Group og våre datterselskaper forplikter seg til å ivareta personvernet for våre ansatte og alle vi gjør forretninger med.

NorSea Group (heretter NorSea) ved konsernsjefen er behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger som arbeidsgiver, leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.norseagroup.com.

Personvern og beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss og vi forplikter oss til å verne om integriteten, tilgjengeligheten og konfidensialiteten til dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver retten til personvern og vår forpliktelse til å beskytte dine personopplysninger.

Personopplysninger er «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»)

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandling av personopplysninger

Som behandlingsansvarlig, behandler NorSea personopplysninger til følgende formål:

Kunde og leverandøropplysninger

NorSea behandler personopplysninger om kunder og leverandører, i tillegg til eventuell tredjeperson, som er nødvendige for å anskaffe varer og tjenester samt oppfylle våre kontraktsforpliktelser. Personopplysningene samles inn når kunder og leverandører kontakter oss, bestiller våre tjenester, eller inngår en kontrakt for levering av varer og tjenester.

Opplysninger som behandles for slike formål er kontaktinformasjon om kunder og leverandører. Med kontaktinformasjon menes navn, e-postadresse, telefonnummer og stillingstittel.

Det rettslige grunnlaget er NorSeas berettigede interesse knyttet til å sikre god forvaltning av og støtte til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Personopplysningene lagres i en egen database og slettes fem år etter avslutning av kundeforholdet

Markedsføring og bruk av NorSea.com

NorSea behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. Disse personopplysningene kan bli utvekslet mellom NorSea og våre datterselskap, men vil ikke bli utlevert til andre virksomheter.

Adresseregister

Kontaktinformasjon til potensielle kunder er hentet fra offentlig tilgjengelig kilder, som virksomheters nettside, eller direkte kontakt med de enkelte virksomheter. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring av våre tjenester og koordinere dette markedsarbeidet.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at NorSea har en berettiget interesse i å markedsføre seg ovenfor potensielle kunder.

Personopplysningene lagres i en egen database og slettes innen ett år etter at de ble lagt inn i databasen, så fremt det ikke etableres et kundeforhold eller samtykke til fortsatt lagring er gitt.

Webanalyse og infromasjonskapsler

Som fleste andre websider benytter norsea.com seg av cookies, også kalt informasjonskapsler. Cookies er et stykke data i form av tekst eller binær data som nettsider bruker for å lagre informasjon om deg midlertidig på din datamaskin, mobil eller nettbrett. Informasjonen brukes for å for eksempel til å få oversikt over hvilke varer du er interessert i, og for å gjøre nettsiden enklere å bruke. Filene blir slettet automatisk etter en viss tidsperiode, eller når nettsiden lukkes.

I de fleste nettlesere kan du godta eller avvise alle, eller visse, informasjonskapsler. Ved å klikke på “Jeg forstår” vil du samtykke i informasjonskapslene våre – slik at du kan bruke nettstedet vårt i sin helhet. Informasjonskapsler brukes til du sletter dem manuelt eller venter til de utløper.

Norseagroup.com benytter seg av følgende informasjonskapsler:

Hva brukes det til? Varighet Tredjepart som samler inn data
_ga Brukes til å skille brukere fra hverandre. 2 år Google
_ga_0EJ5X20XLH Brukes til å beholde økttilstanden. 2 år Google
norseaCookieConsent Lagrer dine cookie-innstillinger. 1 år

Rekruttering

NorSea behandler personopplyninger innsendt av deg som jobbsøker i forbindelse med rekruttering til ledige stillinger.

Når du søker på en stilling via våre nettsider, benytter vi en rekrutteringsportal levert av en ekstern leverandør for behandling av din jobbsøknad. Behandlingen av disse personopplysningene vil være bundet av en databehandleravtale. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål enn behandling knyttet til jobbsøking.

Du vil bli bedt om å sende inn personlig informasjon som navn, e-post adresse, mobiltelefonnummer og adresse i tillegg til jobb og utdanningsdetaljer.

Du kan også bli bedt om å gi ytterligere informasjon, for eksempel følgebrev og annen relevant informasjon som er nødvendig for NorSea for å evaluere din søknad.

Personopplysninger om søkere til stillinger i NorSea blir slettet 6 måneder etter at du søkte på en stilling, med mindre du blir ansatt eller samtykker til at opplysningene oppbevares lengre. Som jobbsøker kan du be om å få slettet dine personopplysninger når du måtte ønske det.

Det rettslige grunnlaget for å behandle og lagre din jobbsøknad, CV og relater informasjon er ditt samtykke slik at vi kan vurdere deg som aktuell til en stilling i NorSea.

Andre formål?

Alle slike formål vil bli identifisert på innsamlingstidspunktet, og vi vil informere deg om formålet med behandlingen i samsvar med gjeldende lovkrav.

Overføring og utlevering av personopplyninger

NorSea deler dine personopplyninger med relevante NorSea tilknyttede selskaper utenfor det landet du befinner deg, i den grad det er nødvendig for formålene som beskrevet ovenfor.

Der slike overføringer skjer, har NorSea implementert interne retningslinjer og prosesser for personvern som sikrer et høyt nivå av beskyttelse av din personlige informasjon på tvers av NorSea-tilknyttede selskaper, uavhengig av hvor den personlige informasjonen stammer fra eller behandles.

NorSea deler også dine data med eksterne selskap vi benytter oss av for å utføre tjenester på våre vegne som eksempelvis konsulentjenester, rekrutteringsbyråer, personaladministrasjon og leverndører av IT systemer og tjenester.

NorSea utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre vi er pålagt etter lov å gjøre det.

Informasjonssikkerhet

NorSea kan også behandle personopplysninger til andre tilleggsformål. NorSea har implementert interne retningslinjer og prosesser for personvern som sikrer et høyt nivå av beskyttelse av din personlige informasjon på tvers av NorSea-tilknyttede selskaper, uavhengig av hvor den personlige informasjonen stammer fra eller behandles.

Ved bruk av tjenesteleverandører inngår vi databehandleravtale som pålegger disse de samme forpliktelser med hensyn til vern og bruk av personopplysninger og andre kundedata som NorSea.

Dine rettigheter

NorSeas behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av GDPR Kapittel III. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene: Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Personvernombud

NorSea har et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.
Forespørsler om innsyn, retting og sletting, samt meldinger om avvik håndteres av personvernombudet.

Kontaktinformasjon og klage

Dersom du har spørsmål om NorSeas behandling av persondata, ønsker å benytte deg av dine rettigheter som beskrevet over eller vil melde inn en avviksmedling ber vi deg kontakte vårt personvernombud på data.privacy@wilhelmsen.com.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet, se www.datatilsynet.no.

Endringer i peronvernerklæringen

Det kan forekomme endringer i vår personvernerklæring. Dato for siste endring er 17.09.2020. Vi oppfordrer interesserte til å jevnlig undersøke vår nettside for endringer.