Terminal- og kaitjenester

Porteføljen for terminal og havnesidetjenester levert av NorSea’s profesjonelle team, inkluderer blant annet konvensjonell lasting, utslipp og håndtering av flåten med offshore forsyningsfartøy. Vi server subsea, offshore vind, ro-ro (roll-on/roll-off) samt container og bulk segmenter. Vi har moderne håndteringsutstyr på lokasjonene for å besørge presis, effektiv og sikker håndtering av last.

Bildet er tatt inne hos en kranfører og viser den blå containeren han løfter.

Omfattende support service

Vi tilbyr omfattende support service basert på våre lokasjoner, i tillegg til nøkkeltjenestene. Førstnevnte omfatter: materiellforvaltning, planlegging og inspeksjon av last, avfallshåndtering, transport og logistikk, drivstofforsyning og relaterte marine tjenester.