Bærekraft

Som en internasjonal logistikkleverandør, og et selskap med ambisjon om å forenkle forsyningskjeden, er vi forpliktet til å ta ansvar.

Inspirert av potensialet

Vi blir inspirert av potensialet til å redusere bransjens miljøavtrykk, fremme ansvarlig praksis og sikre at næringen utvikler bærekraftige løsninger. Vi støtter FNs 17 bærekraftige utviklingsmål (SDG), og arbeider for å justere våre kjerneaktiviteter mot disse målene som en del av vår bærekraftstrategi.

En mann og en kvinne i gule NorSea gensere studerer en pc skjerm.

Våre ansatte

Vi anerkjenner at å beholde og tiltrekke talent er nøkkelen til å sikre fremtidig vekst og er avgjørende for å levere på våre langsiktige strategiske ambisjoner. I vår daglige drift jobber vi kontinuerlig for å gi et engasjerende og trygt arbeidsmiljø der det er like muligheter for alle.

Helse og sikkerhet

Vi mener at et engasjerende og trygt arbeidsmiljø er en forutsetning for en effektiv, bærekraftig og lønnsom virksomhet. Vi driver vår virksomhet med respekt for menneskerettigheter og arbeidsstandarder, inkludert konvensjoner og retningslinjer knyttet til forebygging av barne- eller tvangsarbeid, minimumslønn, arbeidsforhold og foreningsfrihet.

Miljø

Som internasjonalt selskap og infrastrukturforvalter har vi mulighet til kontinuerlig å arbeide for å redusere vårt miljøavtrykk og sette en sunn standard i bransjen vi opererer i.

Innovasjon

I NorSea anerkjenner vi de betydelige mulighetene som er tilgjengelige gjennom digitalisering og innovasjon for å løse operasjonelle utfordringer på en bærekraftig måte.

En arbeider i hvit hjelm, sikkerhetsbriller og gul jakke smiler til kamraet.

Engasjement i lokalsamfunnet

På og rundt våre baser etableres en rekke servicevirksomheter som gjør basene til næringsklynger for lokal verdiskaping. Vi anerkjenner virkningen og betydningen disse gruppene har for lokalsamfunnet. NorSea har en kontinuerlig historie for å støtte lokale organisasjoner og tiltak i områdene vi befinner oss.