Base- og logistikktjenester

NorSea har over 55 års erfaring som leverandør av base- og logistikktjenester til en rekke industrier. Ditt behov er vår utfordring – og vi jobber hver dag for å levere komplette logistikkløsninger på en sikker, smart og miljøvennlig måte. Vi vil gjerne snakke med deg om det du trenger – og våre felles muligheter.

Komplette løsninger

NorSea leverer base- og logistikktjenester fra 14 baser og industriparker i Norge, Danmark, UK og Canada. Vi tilbyr komplette logistikkløsninger gjennom NorSea Logistics – foruten å eie og utvikle infrastrukturen på de fleste lokasjonene gjennom vårt søsterselskap NorSea Property. Våre lagerhus og havner er utstyrt for å romme industrielt gods for hvilken som helst periode. Døgnet rundt.

Vi tilbyr materialforvaltning, logistikkplanlegging, inspeksjon av last, avfallshåndtering, transport, forsyning av drivstoff og andre relevante, marine tjenester på våre lokasjoner.

Kontakt NorSea Logistics
Samlede basedetaljer
Baseareale 2,451,000 m2
Utendørs lagring 1,448,000 m2
Lagre 195,100 m2
Verksteder 60,500 m2
Kontorer 111,500 m2
Kaier 47
Lengde kaier 3,267 m
NorSea Tananger
Risavika Havnering 14, 4056 Tananger
(+47) 400 04 321
NorSea Dusavik
Notberget 25, 4029 Stavanger
(+47) 518 53 000
NorSea Denmark
Baseareale 200,000 m2
Utendørs lagring 160,000 m2
Lagre 30,000 m
Verksteder 5,000 m2
Kontorer 5,000 m2
Kaier 6
Lengde kaier 800 m
NorSea Stordbase
Eldøyane Næringspark bygg 125, 5411 Stord
+47 53 41 99 99
Baseareale 100,000 m2
Utendørs lagring 95,000 m2
Lagre 4,000 m
Verksteder 800 m2
Kontorer 400 m2
Kaier 3
Lengde kaier 257 m
Norbase AS
Stangnesterminalen 6, 9409 Harstad
+47 77 07 96 00
Baseareale 50,000 m2
Utendørs lagring 20,000 m2
Lagre 5,100 m
Verksteder 3,000 m2
Kontorer 2,100 m2
Kaier 2
Lengde kaier 360 m
NorSea Vestbase
Omagata 110C, 6517 Kristiansund
+47 71 57 22 00
Baseareale 821,000 m2
Utendørs lagring 530,000 m2
Lagre 55,000 m
Verksteder 25,000 m2
Kontorer 22,000 m2
Kaier 13
NorSea UK
Smith Quay, Peterhead Harbour, Peterhead AB42 1DX
+44 01224 451000
Aberdeen – NorSea House, Crawpeel Road, Altens Ind Est, Aberdeen, AB12 3LG
Baseareale 80,000 m2
Utendørs lagring 78,000 m2
Lagre 4,000 m
Kontorer 2,000 m2
Kaier 3
Lengde kaier 250 m
NorSea Polarbase AS
Havneveien 50, 9610 Rypefjord
+47 784 21 700
Baseareale 500,000 m2
Utendørs lagring 350,000 m2
Lagre 40,000 m
Verksteder 1,700 m2
Kontorer 3,000 m2
Kaier 5
Lengde kaier 500 m
NorSea Østlandet
Elverum
+47 909 09 090
Lillehammer
+47 808 08 080
NorSea Florø
Botnaneset 23, 6900 Florø
+47 959 59 595

Kai- og terminaltjenester

Vårt profesjonelle team leverer en fullstendig portefølje av terminal- og havnesidetjenester, med moderne håndteringsutstyr for å besørge presis, effektiv og sikker håndtering av all last for offshore forsyningsfartøy.

Les mer

Rørtjenester

Vi leverer komplette rørtjenester (OCTG) og har moderne utstyr tilpasset flytting av piper, driftet av sertifiserte operatører.

Les mer

Bulk- og bunkerservice

Vi tilbyr alle relevante våt- og tørrbulkprodukter med stor kapasitet, førsteklasses vannkvalitet, gassolje (MGO) og flytende naturgass (LNG).

Les mer

Marine operasjoner og prosjektering

Vi tilbyr komplette løsninger innen marine operasjoner og prosjekteringstjenester.

Les mer

Avfallshåndtering

Vårt datterselskap, Maritime Waste Management (MWM), sørger for at avfall blir samlet inn, resirkulert og håndtert i henhold til gjeldende lovgivning, uavhengig av lokasjon. MWM tilbyr avfalls- og rengjøringsrelaterte tjenester og var blant de første som implementerte komplett avfallshåndtering (Total Waste Management) for Nordsjøen.

Les mer om MWM

Militær logistikk

NorSea leverer logistikktjenester til det norske forsvaret gjennom selskapet WilNor Governmental Services (WGS), som vi eier sammen med Wilhelmsen. Selskapet er spesialister på militær logistikk. Tjenestene speiler logistikkbehovet som luft-, sjø- og landstyrkene har knyttet til forberedelser, deployering og operasjoner.

Les mer om WGS Leverandørregistrering

Logistikk av vindmølle-komponenter

Elevon er eksperter på logistikk av komponenter til vindmøller, både til sjøs og på land. Selskapet, som eies av NorSea Impact og ALS (Abnormal Load Services), ble etablert i juni 2020 og har gjennomført en rekke store prosjekter det siste året. Selskapet samarbeider tett med de globale logistikkselskapene Wallenius Wilhelmsen og Wilhelmsen.

Les mer om Elevon