Om oss

NorSea er et privateid industrikonsern etablert i 1965. Gjennom hele reisen til norsk offshoreindustri har vi levert tjenester tilpasset kundenes behov – og nå står vi midt i omstillingen.

Industrien er i endring

Industrien er i endring – og vi ønsker å spille en rolle i å forme den. Vi er med våre datterselskap og partnerskap godt rustet til å tilby tilpassede og integrerte løsninger i svært sofistikerte verdikjeder. Vi vil sikre en effektiv og samarbeidende forsyningskjede gjennom digital innovasjon – og bli med å forme morgendagens energilandskap.

Og vi vil gjøre det på den eneste måten vi vet om. Med sikkerhet, smartness og bærekraft i fokus. Eller som vi sier i NorSea:

Safer. Smarter. Greener.

En mann i hvit hjelm og orange jakke ser opp på en last med rør som blir løftet av en kran.

Historie

NorSea har nær 60 års historie i kjernen av norsk offshoreindustri. Vi er en betydelig eier av strategisk havneinfrastruktur og en komplett leverandør av havnetjenester, base- og logistikkløsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, offentlig virksomhet, havbruksnæringen, vindindustrien, og andre maritime næringer.

De siste årene har vi også bygget opp en stadig økende virksomhet innen fornybare næringer som havvind, havrom m.m., og driver for tiden 9 forsyningsbaser og havneanlegg i Norge, samt i Danmark, Storbritannia og Canada.

Ambisjon

NorSea Group er en langsiktig og pålitelig partner for kystnære industrier. Ved å være en samlet og ledende leverandør av forsyningskjedeløsninger skaper vi verdi gjennom å forenkle kundenes logistikkoperasjoner. Vi bidrar til å bygge samfunn ved å legge til rette for lokal vekst, og legger vår stolthet i å «komme dit først og bli der lengst».

Vår ambisjon er å levere innovative og komplette forsyningskjedeløsninger skreddersydd for våre kunder – og samtidig utnytte våre ressurser til å etablere oss som en innflytelsesrik aktør i verdikjedene som vokser fram i energisektoren og maritime industrier.

Vi skal utvikle neste generasjons løsninger for morgendagens bransjer.

Et containerskip er på vei inn til havn. I bakgrunnen er det en rekke havner.

Eierskap

Wilh. Wilhelmsen, en global gruppe innen maritim industri grunnlagt i 1861, er majoritetsaksjonær i NorSea, med 99% aksjeandel (resterende 1% eies av NorSea-ledelsen). Wilhelmsen har verdens største maritime nettverk, med tilstedeværelse på over 2,200 lokasjoner globalt. NorSea-konsernets digitale initiativ og løsninger er en del av Wilhelmsens digitale veikart og "New Energy"-satsning. Sammen utfordrer vi verden med frakt og logistikk ved å innføre nye måter å jobbe på.

www.wilhelmsen.com

Konsernledelsen

John E. Stangeland

Konsernsjef
Mobil: +47 915 59 446

Lars Haug

Visekonsernsjef
Mobil: +47 913 76 769

Alf Dahl

Konserndirektør Økonomi og finans
Mobil: +47 907 93 536

May Britt Lilletvedt

Adm. dir. NorSea Logistics
Mobil: +47 979 80 449

Kristin Gjertsen

Adm. dir. NorSea Impact
Mobil: +47 977 94 948

Øyvind Bjørnevik

Adm. dir. NorSea Property
Mobil: +47 952 61 472

Baser

NorSea driver baseoperasjoner på totalt 13 forsyningsbaser i Norge og andre land – i tillegg til en rekke assosierte baser gjennom vårt eierskap i andre baseoperatører.

Firmaer

NorSea er et industrikonsern strukturert gjennom tre hovedselskap og forretningsdivisjoner – NorSea Logistics, Property og Impact – i tillegg til konsernets morselskap NorSea Group og holdingselskapet NorSea Industrial Holding. Innunder disse "mødrene" ligger en rekke selskap som vi eier alene eller i partnerskap med andre. Til sammen utgjør alle disse selskapene NorSea-gruppen.

HMSK

Vi skal bidra til et sikkert og sunn virksomhet som vi kan være stolte av og som vil tjene våre kunder, eiere og samfunnet i sin helhet.

Les mer

Bærekraft

Som en internasjonal logistikkleverandør, og et selskap med ambisjon om å forenkle forsyningskjeden, er vi forpliktet til å ta ansvar.

Les mer

Varsling

Varslingstjenesten gir alle ansatte og samarbeidspartnere en sikker kanal for å rapportere brudd på lover og verdier, menneskerettighetsbrudd, styrende dokumenter og interne retningslinjer.

Varslingskanal

Styrende elementer

Våre styrende elementer beskriver hvordan vi skal oppnå gode resultater, på den riktige måten, gjennom god forretningsetikk og høye etiske standarder.

Les mer

Kontakt oss

Telefon

+47 400 04 321

Postadresse

P.O. Box 70, 4098 Tananger

E-post

post@norseagroup.com

Besøksadresse

Risavika Havnering 14, 4056 Tananger

Online Booking / NorSea kundeportal

https://portal.norseagroup.com/

Pressehenvendelser, myndighetskontakt o.l.

cecilia.sandsmark@norseagroup.com

+47 990 30 530

Menneskerettigheter og åpenhetsloven

humanrights@norseagroup.com