Vi forenkler

Om oss

Vi ønsker å drive næringen fremover. For å øke ytelsen og redusere kostnadene, streber vi for å forbedre grunnleggende nødvendigheter ved å forenkle kundenes samt egne operasjoner og prosesser. Vi forenkler.

Industrien er i endring

Industrien er i endring- vi ønsker å spille en rolle i å forme den. Vi er med våre datterselskaper og partnerskap godt rustet til å tilby tilpassede og integrerte løsninger i svært sofistikerte forsyningskjeder – sikre en effektiv og samarbeidende forsyningskjede gjennom digital innovasjon.

En mann i hvit hjelm og orange jakke ser opp på en last med rør som blir løftet av en kran.

Historie

NorSea er et privateid selskap etablert i 1965. Selskapet er en betydelig baseleverandør og tilbyder av integrerte logistikkløsninger til offshore-industrien. Gruppen opererer ni baser langs kysten av Norge, samt baser i Danmark og UK, sammen med partnere og joint venture-selskap. Gjennom hele reisen til norske olje- og gassindustri har NorSea’s selskaper levert tjenester tilpasset industriens behov.

Ambisjon

Vår ambisjon er å levere høyteknologiske, innovative og komplette forsyningskjede løsninger tilpasset kundens behov – og utvikle neste generasjons logistikkløsninger for morgendagens næringer.

En havn som huser containere i forskjellige farger. Et rødt og hvit lasteskip er fortøyd

Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester, både gjennom håndfast og digital infrastruktur. Transparens og partnerskap er nøkkelord for vår tilnærming til digitalt samarbeid – som er sentralt for NorSea’s videre suksess. NorSea-konsernets digitale initiativ og løsninger er en del av majoritetseieren Wilh. Wilhelmsens digitale veikart. Sammen utfordrer vi verden med frakt og logistikk ved å innføre nye måter å jobbe på.

Et containerskip er på vei inn til havn. I bakgrunnen er det en rekke havner.

Eierskap

Wilh. Wilhelmsen, en global gruppe innen maritim industri grunnlagt i 1861, er majoritetsaksjonær i NorSea, med 74% aksjeandel. Wilhelmsen har verdens største maritime nettverk, med tilstedeværelse på over 2,200 lokasjoner globalt.

Eidesvik Eiendomsinvest AS og Simon Møkster Eiendom AS har omlag 12% aksjeandel hver, mens NorSea har resterende 2%.

www.wilhelmsen.com

Konsernledelse

John E. Stangeland

Konsernsjef
Mobil: +47 915 59 446
E-post: john.stangeland@norseagroup.com

Lars Haug

Visekonsernsjef
Mobil: +47 913 76 769
E-post: lars.haug@norseagroup.com

Alf Dahl

Konserndirektør Økonomi og finans
Mobil: +47 907 93 536
E-post: alf.dahl@norseagroup.com

Varslingskanal

Varlingstjenesten gir alle ansatte og samarbeidspartnere en sikker kanal for å rapportere brudd på lover og verdier, styrende dokumenter og interne retningslinjer.

Varslingskanal

Kontakt oss

Telefon

+47 400 04 321

Postadresse

P.O. Box 70, 4098 Tananger

E-post

post@norseagroup.com

Besøksadresse

Risavika Havnering 14, 4056 Tananger

Online Booking / NorSea kundeportal

https://portal.norseagroup.com/

Pressehenvendelser, myndighetskontakt o.l.

aleksander.eikeberg@norseagroup.com

+47 41 02 02 15