HSSEQ Policy

Vi skal bidra til et sikkert og sunn virksomhet som vi kan være stolte av og som vil tjene våre kunder, eiere og samfunnet i sin helhet.

Policy Statement HSSEQ

Health, Safety, Security, Environment and Quality policy

Forebyggende og systematisk HSSEQ-arbeid skal gjennomsyre vårt daglige arbeid. Vi arbeider etter en nullhendelsesfilosofi (zero incident philosophy) som innebærer; ingen ødeleggelser eller skader, ingen skader på miljøet, yrkesrelatert sykdom og ingen kvalitetsfeil.
NorSea består av ledende leverandører av tjenester innen basedrift, logistikk, infrastruktur og maritime service til offshore og onshore industri.

Vi skal:

Vi skal nå disse målene ved å jobbe i henhold til både vårt administrasjonssystem og ISO 9001, ISO14001 og OHSAS18001-standarder. Vårt HSSEQ-arbeid skal bidra til en sikker og sunn virksomhet som vi kan være stolte av og som på den måten også bidrar til å styrke tilliten mellom våre kunder, eiere og samfunnet som helhet og oss.

Sertifiseringer og kvalifikasjoner

Vi har implementer vårt integrerte styringssystem kalt «kompasset», for å sikre at vi når våre strategiske mål og gir kundene kvaliteten de er blitt lovet.

To menn i hvit og blå helm og grønne NorSea jakker konverserer. I bakgrunnen kan man se et skip og havnefasillitetene.

Andre sertifiseringer og kvalifikasjoner

Achilles JQS- felles kvalifikasjonssystem til oljeindustrien i Norge og Danmark.

FPAL – for leverandører til oljeindustrien i UK, Irland og Nederland.

EPIM

Sikkerhet

En mann i hvit hjelm og orange arbeidsklær og en kvinne i orange hjelm og refleksvest planlegger bak en notatblokk.

Pålitelig partner

NorSea er en pålitelig partner når det gjelder sikkerhet. Vi leverer sikre løsninger og effektive sikkerhetssystemer som et vitalt ledd i våre kunders logistikkjede.

Sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger blir gjennomført og vedlikeholdt av profesjonelt personell. Vi samarbeider også tett med statlige aktører og nødetater for å opprettholde et relevant og effektivt sikkerhetsregime.

ISPS-kode

NorSea havnefasiliteter er underlagt «ISPS-koden». Koden er i henhold til «The international Convention for the Safety of Life at Sea» (SOLAS-convention) kapittel XI-2. Målet er å sette en standard for sikkerhetstiltak nødvendige for å opprettholde sikkerheten til skip og havnefasilitetene. Skip må varsle SafeSeaNet, før ankomst til en ISPS-fasilitet.

Gå til SafeSeaNet

Tilgang og besøk

Tilgang til havnefasilitet og/eller forsyningsbase krever adgangskort og identifikasjonspapirer. Leveranser til lager eller skip krever i tillegg leveransepapirer/manifest.

Personell og deres effekter, last og kjøretøy kan bli underlagt kontroller før de går inn i sikrede områder.

Adgangskort kan bestilles direkte i vårt adgangssystem dersom du har sikringsavtale.

Spørsmål om adgangskort eller sikringsavtale? BESTILL ADGANGSKORT