HSSEQ Policy

Vi skal bidra til et sikkert og sunn virksomhet som vi kan være stolte av og som vil tjene våre kunder, eiere og samfunnet i sin helhet.

Policy Statement HSSEQ

Health, Safety, Security, Environment and Quality policy

Forebyggende og systematisk HSSEQ-arbeid skal gjennomsyre vårt daglige arbeid. Vi arbeider etter en nullhendelsesfilosofi (zero incident philosophy) som innebærer; ingen ødeleggelser eller skader, ingen skader på miljøet, yrkesrelatert sykdom og ingen kvalitetsfeil.
NorSea består av ledende leverandører av tjenester innen basedrift, logistikk, infrastruktur og maritime service til offshore og onshore industri.

Vi skal:

Vi skal nå disse målene ved å jobbe i henhold til både vårt administrasjonssystem og ISO 9001, ISO14001 og OHSAS18001-standarder. Vårt HSSEQ-arbeid skal bidra til en sikker og sunn virksomhet som vi kan være stolte av og som på den måten også bidrar til å styrke tilliten mellom våre kunder, eiere og samfunnet som helhet og oss.

Sertifiseringer og kvalifikasjoner

Vi har implementer vårt integrerte styringssystem kalt «kompasset», for å sikre at vi når våre strategiske mål og gir kundene kvaliteten de er blitt lovet.

To menn i hvit og blå helm og grønne NorSea jakker konverserer. I bakgrunnen kan man se et skip og havnefasillitetene.

Andre sertifiseringer og kvalifikasjoner

Achilles JQS- felles kvalifikasjonssystem for leverandørindustrien på norsk sokkel.

Magnet JQS – for dansk sokkel.

FPAL – for leverandører til oljeindustrien i UK, Irland og Nederland.

EPIM

Sikkerhet

En mann i hvit hjelm og orange arbeidsklær og en kvinne i orange hjelm og refleksvest planlegger bak en notatblokk.

Pålitelig partner

NorSea er en pålitelig partner når det gjelder sikkerhet (Safety). Vi leverer sikre løsninger og effektive sikkerhetssystemer som et vitalt ledd i våre kunders logistikkjede.

Sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger blir gjennomført og vedlikeholdt av profesjonelt personell. Vi samarbeider også tett med statlige aktører og nødetater for å opprettholde et relevant og effektivt sikkerhetsregime.

ISPS-kode

NorSea havnefasiliteter er underlagt «ISPS-koden». Koden er i henhold til «The international Convention for the Safety of Life at Sea» (SOLAS-convention) kapittel XI-2. Målet er å sette en standard for sikringstiltak nødvendige for å opprettholde sikringen til skip og havnefasilitetene. Skip må varsle ved bruk av SafeSeaNet, før ankomst til en ISPS-fasilitet.

Gå til SafeSeaNet

Tilgang og besøk

Tilgang til havnefasilitet og/eller forsyningsbase krever adgangskort og identifikasjonspapirer. Leveranser til lager eller skip krever i tillegg leveransepapirer/manifest.

Personell og deres effekter, last og kjøretøy kan bli underlagt kontroller før de går inn i sikrede områder.

Adgangskort kan bestilles direkte i vårt adgangssystem dersom du har sikringsavtale.

Spørsmål om adgangskort eller sikringsavtale? BESTILL ADGANGSKORT

Sikring (security)

Fisking/teinefiske samt dykking/svømming

Fisking fra kai eller båt innenfor 100 meter fra land er ikke tillatt. Det er ikke tillatt med teinefiske innenfor samme 100-meters sone. Det tillates heller ikke at svømming eller dykkeoperasjoner iverksettes uten at dette på forhånd er klarert og godkjent av baseselskapet. Ved evt. høyning av sikringsnivå vil spesielle regler gjelde, (jamfør «Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv, §35»).

Flyfoto/Bruk av drone

Foto/film med bruk av helikopter eller drone er som utgangspunkt forbudt og skal eventuelt planlegges sammen med baseselskapet. Skriftlig tillatelse for aktiviteten må innhentes i forkant.

Bilder

I forbindelse med vanlig baseaktivitet foreligger det ikke fotoforbud, men man skal vise hensyn overfor de ansatte og kunder. Personvernloven krever for øvrig samtykke til publisering av bilder hvor personer kan identifiseres.

Filming

Krever godkjenning av basen. Film til offentlig bruk vil kreve gjennomsyn og godkjenning.