Fornybare satsinger

Vår kjernevirksomhet er innen olje og gass, men NorSea er også solid posisjonert innenfor havvind, hydrogen og dekarbonisering, og havrom – såvel som en rekke andre mulige forretningsområder.

Diversifisering for en grønnere fremtid

– Det skjer enormt mye spennende innen fornybar energi – og endringstakten kommer bare til å øke. Gjennom forretningsdivisjonen NorSea Impact fokuserer og forsterker vi vår satsning på det grønne skiftet – og omstillingen av NorSea mot å bli et mer diversifisert industrikonsern både i og utenfor Norge.

Sier John E. Stangeland – konsernsjef i NorSea og leder for NorSea Impact.

Havvind

Utreder gigantprosjekt på Jelsa

I desember 2020 inviterte vi samarbeidspartnere, myndigheter og presse til Norsk Stein sitt gigantiske steinbrudd på Jelsa. Nå utredes mulighetene for å transformere deler av området til tørrdokker for å produsere betongfundamenter for flytende havvind. Gjennom det nyetablerte selskapet WindWorks Jelsa, som vi eier sammen med Suldal Kommune og Ryfylke IKS, gjennomfører vi nå i første omgang en mulighetsstudie.

Les mer

Vindlogistikk og prosjektering

Erfaringen NorSea har fra 55 år i olje- og gassbransjen, kan brukes til så mye mer enn bare olje og gass. I 2019 etablerte NorSea og Abnormal Load Services selskapet Elevon, som leverer prosjektrådgivning, logistikkstyring- og løsninger, samt tekniske tjenester til vindkraftindustrien. NorSea eier 50 prosent av Elevon.

Les mer

Vedlikehold og engineering

NorSea Wind er et annet av havvind-beinene våre; et «single-purpose» selskap som driver en kontrakt vi har i Tyskland. Der vedlikeholder vi TenneT sine off- og onshore-installasjoner på tysk sokkel. Prosjektet drives av vårt selskap i Hamburg, i samarbeid med våre ingeniører i NSG Maritime og Wilhelmsen Ship Management, som er medeier i selskapet.

Les mer

Fremtidig havvindprodusent?

NorSea har sammen med det belgiske havvindselskapet Parkwind etablert selskapet Ventyr Energy, med hensikt å bli operatør av havvindparker på norsk sokkel. Med Ventyr Energy drar vi nytte av NorSeas 55 år lange erfaring i norsk offshoreindustri, samt vår verdifulle innsikt fra andre vindprosjekter både i NorSea-gruppen og Parkwinds omfattende portefølje.

Les mer

Hydrogen og dekarbonisering

Verdensledende på grønn ammoniakk

NorSea er partner i et nylig etablert industrisamarbeid, som skal etablere verdens første nettverk av grønne flytende fyllestasjoner for skip.

Sammen med Yara Clean Ammonia og Azane Fuel Solutions, legges nå grunnlaget for at grønn ammoniakk kan bli tilgjengelig langs hele den norske kysten, gjennom etablering av nødvendig infrastruktur på NorSeas baser. Med mål om at grønn ammoniakk som drivstoff vil være tilgjengelig for skip i Skandinavia innen utgangen av 2024.

Les mer

Involvert i karbonfangst og -lagring

NorSea eier 50 prosent av CCB i Bergen, hvor Northern Lights-prosjektet og den nye fornybarparken CCB Energy Park er under etablering.

– Når Northern Lights kommer i gang på Kollsnes, åpner det seg store muligheter innen karbonfangst og lagring, og områder som hydrogenproduksjon med bruk av naturgass og karbondeponering. Det vil være behov for tomter, areal og infrastruktur. Da er det dette vi ønsker å tilby ved Coast Center Base på Ågotnes, sier konsernsjef John Stangeland i en kommentar.

Les mer

77 millioner kroner i Enova-støtte

Gjennom vårt eierskap i CCB, er NorSea også involvert i et pilotprosjekt i samarbeid med ZEG Power på Kollsnes.

Prosjektet har fått Enova-støtte til å utvikle en ny teknologi rundt deformasjon av naturgass og produksjon av hydrogen. Hvis alt går etter planen skal pilotanlegget stå ferdig i slutten av 2022, og begynne å produsere hydrogen.

Havrom

Flyfoto av polarbases fasilliteter.

Havromsbasen: morgendagens maritime industripark

NorSeas baser består av 2,5 millioner mål eiendom, hvor mesteparten i dag brukes til olje- og gassaktivitet. I framtiden vil det bli mindre behov til dette formålet, samtidig som havbruk er en svært viktig næring som bare kommer til å bli enda viktigere – både for Norge generelt, Nord-Norge spesielt og for oss i NorSea.

Med Polarbase i spissen, jobber NorSea nå med en rekke ulike prosjekter og samarbeidspartnere for å sikre framtidens bruk av basene langs kysten. Stikkord er landbasert fiskeoppdrett, prosessering og fordeling av tang, og «one-stop-shop» for havbruk og maritim næring. Velkommen til fremtidens industripark!

Les mer

Utvinning av marine mineraler

Vi forbereder oss på et potensielt nytt kapittel i havhistorien med marine mineraler. Sammen med Wilhelmsen har vi kjøpt en andel i det innovative norske havbunnsgruveselskapet Loke Marine Minerals.

Marine mineraler har blitt identifisert av Verdensbanken, World Economic Forum og International Energy Agency som en av de potensielle løsningene for å dekke den økende etterspørselen etter metallene som for tiden brukes i elektriske farkostbatterier, teknologier for ren energi og forbrukerelektronikk.

Les mer