NorSea Impact

NorSea Impact er spydspissen i vår satsning på det grønne skiftet og omstillingen av NorSeas tradisjonelle virksomhet. Gjennom Impact eier og utvikler vi selskapene og prosjektene som utgjør våre fornybar-satsninger og virksomheter utenfor Norge – og fokuserer vår satsning på nye næringer som havvind, dekarbonisering og havrom.

Les mer om våre fornybare satsninger

Kontakt oss

John Stangeland

Konsernsjef NorSea & leder NorSea Impact
Telefon: +47 915 59 446
E-post: john.stangeland@norseagroup.com

Lars Haug

Visekonsernsjef NorSea & ass. leder NorSea Impact
Telefon: +47 913 76 769
E-post: lars.haug@norseagroup.com

Telefon

+47 400 04 321

E-post

post@norseagroup.com

Besøksadresse

Risavika Havnering 14, 4056 Tananger

Postadresse

Postboks 70, 4098 Tananger